سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هرکه بر برادرانْ بزرگی فروشد، هیچ انسانی با او صمیمی نخواهد شد . [امام علی علیه السلام]