سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
از دشمنی که در سینه ها مخفیانه رخنه می کند و در گوشها آهسته می دمد، بپرهیزید [امام علی علیه السلام]