سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هرکه بر برادرانْ بزرگی فروشد، هیچ انسانی با او صمیمی نخواهد شد . [امام علی علیه السلام]