سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
از دست دادنی که باعث بیماری می شود، از دستدادنِ دوستان است . [امام علی علیه السلام]