سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ و فرمود : ] رشک بردن دوست از خالص نبودن دوستى اوست . [نهج البلاغه]