سفارش تبلیغ
صبا
قدرت حاکمان پاسبانان خداست در زمین او . [نهج البلاغه]