سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
از ابلهى است پیش از توانا بودن شتابیدن ، و پس از فرصت داشتن درنگ ورزیدن . [نهج البلاغه]