سفارش تبلیغ
صبا
هیچ متکبّری، دوستی ندارد . [امام علی علیه السلام]